shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Thursday, August 16, 2007

Mwari Muri Pedyo


Ndinokutendai Mwari Baba muna masimba ose

Nezviratidzo zvenyu kuburikidza nehope dzangu

Makanaka, munonzwa zvichemo zvevanu venyu

Munodavira patisingafungire

Mwari Muri Pedyo

Garai nesu kubvira iye zvino kudzamara kuve kusingapere

Neropa raJesu ndinoti Satan IBVA


Amen.


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home