shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Friday, April 13, 2007

Mwari Ndinokutendai
Ndinotenda Mwari nekunditungamirira kwamakaita pandakaenda kumusha paEaster kundogadzira nhau dzemusha.
Kudzwai nekusingapere.
Muzita raJesu Kristu Ishe wedu akakomborerwa
Amen

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home