shona methodist hymns

a forum for the Christian faith, belief in one God, methodist church hymns, the sanctity of life, third world development issues, alleviation of poverty

Monday, February 18, 2008

Ndinoziva kuti munengoni tenzi


Ndinotenda kuna musiki wangu netsitsi dzenyu dzakawanda, ndiregerereiwo zvitadzo zvangu. Ndinunureiwo pakushushwa naSatani. Neropa raJesu Kristu ndotuka Satani, kuti Ibva mushure mangu, Satani ibva mumba mangu, Satani ibva mubusiness rangu, ndakukunda Satani.Amen.Hymn 143

Mumwe ariko kum’soro
Anotida
Rudo rwake rwaakakomba
Anotida!
Hama dzedu dzinotiza
Zvimwe dzingatitambudze
Haanakutinyengedza
Anotida!

Kumuziva ndoupenyu
Anotida!
Waakatipa zvinhu zvose
Anotida!
Tanga tiri kure naye
Wakatitenga neropa
Zvino tachengetwa naye
Anotida!

Jesu ndiShamwari wedu
Anotida!
Woda kutiropafadza
Anotida!
Mwoyo yedu inomuda
Yoda kushovedzwa naye
Zvorikwazvo nechokwadi
Anotida!


Anoregerera zvivi
Anotida!
Hondo dzedu dzinokundwa
Anotida!
Anotipa zvipo zvose
Wopa namakomborero
Achatipa noutsvene
Anotida!
http://shonahymns.blogspot.com/

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Awеsοme blоg! Dо you hаνе any hints foг
aspiгing writегs? I'm hoping to start my own website soon but I'm a
lіttle lost οn eѵerything. Woulԁ
yοu recοmmend starting with a fгee рlatfοгm liκe Wordpress or go foг а
ρaid optіon? Theге are so
manу chοices out theгe thаt
I'm completely overwhelmed .. Any ideas? Appreciate it!

Review my homepage natural breast augmentation

Thursday, May 23, 2013 8:23:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hi! Do you usе Twittеr? I'd like to follow you if that would be ok. I'm unԁoubteԁlу еnjoying your blog and looκ forward to new
posts.

Have a lοok at my site ... Fathers Day Gift Baskets For Sale

Wednesday, June 05, 2013 5:06:00 AM  
Blogger raybanoutlet001 said...

zzzzz2018.4.25
ralph lauren uk
cheap nba jerseys
canada goose
adidas nmd runner
bottega
nike air huarache
oakley sunglasses
superdry clothing
nike tn pas cher
nike huarache

Tuesday, April 24, 2018 11:05:00 PM  
Blogger Stjsrty Xtjsrty said...

zzzzz2018.7.12
moncler online
louboutin shoes
christian louboutin shoes
oakley sunglasses wholesale
ecco outlet
air jordan 4
tory burch handbags
nike outlet store
moncler online outlet
nike outlet

Wednesday, July 11, 2018 5:44:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home